Жељко Лучић: Природа црногорског друштва

Жељко Лучић: Природа црногорског друштва

У савременом контексту, спремност појединаца на изношење мишљења о темама од јавног значаја предуслов је грађења друштва и државе, а прије тога и формалних и неформалних институција које ово двоје образује.Када се изучава јавно мњење, полази се или од дискурзивног...