Стид као политичка врлина

Стид као политичка врлина

„Стид ће спасити свијет“. (Андреј Тарковски) У обради древног мита о Прометеју који је Платон на нов начин испричао у свом дијалогу Протагора, Прометејев дар ватре показао се као недовољан да људима осигура опстанак. Са даром ватре људи су успјели да овладају...
Жељко Лучић: Природа црногорског друштва

Жељко Лучић: Природа црногорског друштва

У савременом контексту, спремност појединаца на изношење мишљења о темама од јавног значаја предуслов је грађења друштва и државе, а прије тога и формалних и неформалних институција које ово двоје образује.Када се изучава јавно мњење, полази се или од дискурзивног...